Zorgzaam 

Aangenaam

 

Privacy reglement

Privacyreglement

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de cliënten en de zorgorganisatie en staat daarmee hoog op de bestuurlijke agenda. Zorgorganisaties zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van cliënten.

Lees hier het volledige ​privacyreglement2018 van Shams Care 

Privacyreglement Shams Care