Zorgzaam 

Aangenaam

 

Cliënten thuiszorginstellingen  

 

Wij vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze redenen hanteren we transparante uitsluitingscriteria 

 

 

Uitsluitingscriteria