Zorgzaam 

Aangenaam

 

Intake

De verpleegkundige brengt samen met specialisten, de cliënt en/of andere betrokkenen de woon- en leefsituatie van de cliënt in kaart. De intake is onderdeel van het zorgleefplan. Door aanvullende gegevens van bijvoorbeeld de huisartsen, psycholoog, maatschappelijk werker en mantelzorger, kunnen we het zorgprobleem formuleren.

Zorgbeschrijving

Wij beschrijven per functie de activiteiten van onze zorgleveringen; wat doet de zorgverlener per dag, week, of incidenteel? Zo zijn we goed op de hoogte welke specifieke zorg nodig is. Ook weten we wat er gebeurt als onze cliënt deze zorg niet zou krijgen. Op deze manier krijgen we een duidelijk beeld van wat de cliënt wel of niet kan. De zorgbeschrijving vormt de rode draad in het opgestelde zorgleefplan.

Het PersoonsGebonden Budget (PGB)

Onze verpleegkundige stelt een zorgbeschrijving op en geeft advies bij de indiening van het PGB-aanvraagformulier. Daarnaast helpt de verpleegkundige bij het opstellen van het budgetplan.

Indien u gebruik maakt van ‘trekkingsrecht’, kunnen wij u hier in adviseren. U geeft hiermee opdracht aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om betalingen van zorgkosten aan ons te doen.

Met een PGB wordt met u een zorgovereenkomst gesloten. U en Subliem Zorg ondertekenen de overeenkomst en wordt doorgestuurd naar het SVB.

­

Zorgaanvraag